ÚVOD

Česky   |  

Slovensky   |  

English

 

Vyhľadať

Služby

 
PROJEKTY AUTOMATIZÁCIE
 • Projekty
 • Software
Viac info
VÝROBA A MONTÁŽE
 • Výroba rozvádzačov
 • Montáž u zákazníka
Viac info
AUTORIZOVANÉ ŠKOLENIA
 • Autorizované školiace stredisko Siemens
Viac info
DODÁVKY KOMPONENTOV SIEMENS
 • Nové náhradné diely
 • Repasované náhradné diely
 • Opravy chybných dielov
Viac info
SERVIS 24/7
 • Nepretržitá servisná pohotovosť
 • Expresné dodávky náhradných dielov
Viac info
OPRAVY KOMPONENTOV SIEMENS
 • Štandardná oprava
 • Oprava výmenným spôsobom
 • Repas panelov
Viac info
 

Školenie

Simex Control SK, s.r.o. Vrútky je partnerom spoločnosti SIEMENS, s.r.o. Hlavná činnosť je zameraná na aplikáciu, servis a dodávky programovateľných riadiacich systémov SIMATIC a SINUMERIK. Významnú súčasť spoločnosti tvorí "Autorizované školiace stredisko SIEMENS", ktoré pravidelne organizuje odborné kurzy zamerané na získanie základných znalostí hardware, software a programovania týchto riadiacich systémov. Ďalej ponúkame nadstavbové, servisné a kurzy programovania určené pre pracovníkov elektroúdržby, projektantov a programátorov. Naša široká ponuka odborného vzdelávania zahŕňa aj oblasť pohonov, vizualizácie a komunikácie riadiacich systémov SIMATIC.


Kvalita výuky je garantovaná autorizačnou zmluvou so spoločnosťou SIEMENS, s.r.o. a účastníkom kurzu poskytujeme:

 • Modernú učebňu vybavenú pre väčšiu názornosť výuky dátovým projektorom.
 • Obmedzujeme počet účastníkov kurzu. U jedného výukového stanoviska pracujú maximálne 2 poslucháči.
 • Stanovisko vybavené riadiacim systémom SIMATIC, SINUMERIK programovacím zariadením a modelmi, na ktorých sú precvičované praktické príklady.
 • Najnovšie verzie software STEP7 a TIA PORTAL; posledné verzie odborných skrípt SIEMENS preložené do slovenského alebo českého jazyka.
 • Odborné skriptá Vám zostanú aj po skončení kurzu a umožnia tak aj v budúcnosti obnovu a prehĺbenie Vašich znalostí.
 • Po úspešnom absolvovaní kurzu každý účastník získa certifikát autorizovaného školiaceho strediska SIEMENS.

 

Ponúkame aj kurz obsluhy a programovania najjednoduchšieho automatu Siemens - LOGO! a odborné kurzy zamerané na problematiku SINUMERIK 840D power line a SINUMERIK 840D solution line. Tieto kurzy sú produktom spoločnosti Simex Control SK, s. r. o. a nevzťahuje sa na ne autorizácia firmy SIEMENS.

Lektormi kurzov sú technici Simex Control SK, s.r.o., ktorý projektujú a realizujú zákazky vo všetkých priemyselných odvetviach. Získate tak nielen teoretické, ale aj praktické znalosti a poznatky k danej problematike.

Veríme, že nájdete v našej ponuke dostatok podnetov k naplneniu Vašich potrieb a prianí, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. S dôverou sa obráťte na uvedené kontakty našej spoločnosti.

Nestrať prácu - vzdelávaj sa

Podporované vzdelávanie v rámci projektu je vzdelávanie zamerané na získanie, rozšírenie, zvýšenie alebo zmenu zručností v oblasti:

 • nedostatkových profesií,
 • digitalizácie a automatizácie,
 • zeleného hospodárstva.

 

Pre KOHO je projekt určený?
Projekt je určený pre záujemcov o zamestnanie (ZoZ), ktorí sa chcú vzdelávať či rozvíjať svoje zručnosti v súlade s aktuálnymi potrebami trhu práce. Teda pre tých občanov, ktorí nie sú zaradení do evidencie na úrade práce ako nezamestnaní.

 

KTO sa môže stať záujemcom o zamestnanie?
Može sa ním stať zamestnanec, ktorý uvažuje o zmene zamestnania, rodič na materskej resp. rodičovskej dovolenke, SZČO, dobrovoľne nezamestnaný, študent strednej alebo vysokej školy, či dochodca. Záujemcom o zamestnanie môže byť každý, kto nie je v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Záujemcom o zamestnanie sa staneš dňom podania písomnej žiadosti na úrade práce.

 

AKÉ sú PODMIENKY pre získanie príspevku?

 • Žiadateľ musí byť evidovaný ako záujemca o zamestnanie.
 • Požadované vzdelávanie musí mať súvislosť s podporovaným vzdelávaním.
 • žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie ZoZ je potrebné podať najneskor 30 dní pred začiatkom kurzu.
 • Kurz musí byť úspešne ukončený.

 

KDE nájdem podrobnejšie INFORMÁCIE a žiadosti?
Všetky potrebné informácie a tlačivá získaš na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie poradenstva a vzdelávania alebo na portáli upsvr.gov.sk v sekcii služby zamestnanosti. Pre priame presmerovanie použi QR kód:


qr code

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Kontakt:

Eva Matúšková

+421 43 4212 711 / + 421 907 839 655

skolenia(at)simexcontrol.sk
Luboš Koškár

+421 43 4212 724 / +421 907 824 289

 

Kancelária Vsetín

Simex Control, s.r.o.
4. května 175
755 01  Vsetín


Česká republika

 

+420 571 498 711

simexcontrol(at)simexcontrol.cz

Kancelária Vrútky

Simex Control SK, s.r.o.
Sv. Cyrila a Metoda 15
038 61  Vrútky

 

Slovenská republika


+421 43 4212 711

simexcontrol(at)simexcontrol.sk

 
 

 

© 2024 simexcontrol.sk