ÚVOD

Česky   |  

Slovensky   |  

English

 

Vyhľadať

Služby

 
PROJEKTY AUTOMATIZÁCIE
 • Projekty
 • Software
Viac info
VÝROBA A MONTÁŽE
 • Výroba rozvádzačov
 • Montáž u zákazníka
Viac info
AUTORIZOVANÉ ŠKOLENIA
 • Autorizované školiace stredisko Siemens
Viac info
DODÁVKY KOMPONENTOV SIEMENS
 • Nové náhradné diely
 • Repasované náhradné diely
 • Opravy chybných dielov
Viac info
SERVIS 24/7
 • Nepretržitá servisná pohotovosť
 • Expresné dodávky náhradných dielov
Viac info
OPRAVY KOMPONENTOV SIEMENS
 • Štandardná oprava
 • Oprava výmenným spôsobom
 • Repas panelov
Viac info
 

Projekty priemyslovej automatizácie

 

NÁVHR KONCEPCIE REŠENIA 

Na návrhu koncepcie sa podieľa spoločne s našimi  inžiniermi i konečný zákazník resp. zástupca investora. Všetky navrhované riešenia vychádzajú z dlhodobých skúseností. Vybrané riešenia sa stávajú podkladom pre zostavenie ponuky a následne k spísaniu zmluvy o dielo. Táto časť realizácie projektu sa spravidla vykonáva bezplatne.SPRACOVANIE PROJEKTU

Spracovanie projektu sa vykonáva podľa technického zadania objednávateľa, prípadne je možné dohodnúť vypracovanie technického zadania našimi špecialistami. Spracovanie dokumentácie zahrňuje výkresovú dokumentáciu v CAD systéme EPLAN a návody k obsluhe a údržbe.


VÝROBA A MONTÁŽ ROZVÁDZAČOV

Montáž rozvádzačov NN vykonávame vo vlastných dielňach, čo zaručuje rýchlosť a požadovanú kvalitu výroby. Montáž rozvádzačov je doplnená výrobou atypických ovládacích pultov.
ZOSTAVENIE SOFTWARU 

Naprogramovanie jednotlivých funkcií stroja vychádza z technického popisu a našich skúseností. Program obstaráva nielen vlastné riadenie technológie, ale i zobrazenie a archiváciu poruchových a prevádzkových hlásení na vizualizačných prostriedkoch.

 

 

MONTÁŽ A OŽIVENIE

Súčasťou dodávky je i montáž rozvodov po stroji, prepojenie  snímačov a akčných členov s riadiacim systémom a následné oživenie a sprevádzkovanie technológie u konečného zákazníka. Splnenie technického zadania je overené v skúšobnej prevádzke.

Oživovanie technológie sa deje v niekoľkých krokoch. Najskôr overíme správnosť prepojenia vstupných a výstupných signálov zo snímačov a akčných členov s riadiacim systémom. Následne nahráme PLC program, ktorý je už dopredu otestovaný pomocou softwarovej simulácie a postupne oživujeme jednotlivé celky technológie.

ZAŠKOLENIE OBSLUHY, SERVIS

Samozrejmosťou je zaškolenie obsluhy, ktoré je vykonávané počas skúšobnej prevádzky priamo u stroja, rovnako ako odborné školenie pre údržbu. Na dodávky automatizácie sa vzťahuje záručný a pozáručný servis. Servisné zákroky v rámci záručnej doby sú bezplatné. Pozáručný servis je možné garantovať servisnou zmluvou s definovanou dobou príchodu.

 

Kancelária Vsetín

Simex Control, s.r.o.
4. května 175
755 01  Vsetín


Česká republika

 

+420 571 498 711

simexcontrol(at)simexcontrol.cz

Kancelária Vrútky

Simex Control SK, s.r.o.
Sv. Cyrila a Metoda 15
038 61  Vrútky

 

Slovenská republika


+421 43 4212 711

simexcontrol(at)simexcontrol.sk

 
 

 

© 2024 simexcontrol.sk